ویکی Hill Climb Racing 2
Advertisement


عقربه شتاب دهنده

هر وسیله نقلیه دارای عقربه شتاب دهنده در پایین صفحه(عقربع سمت راست) است که شتاب را نشان می دهد. اگر ان را را بدون وقفه نگه دارید ، عقربه از صفر به حالت کامل افزایش می یابد. با گرفتن و رها کردن پدال ها میتوانید ان را کم و زیاد کنید,حتی در هوا هم پدال ها روی عقربه تاثیر دارند.

در صورتی که گاز را فشارد دهید و تا چند لحظه پس از پر شدن فشار سنج همچنان ان را نگه دارید، اگر وسیله شما مجهز به قطعه تنظیم(آیتم) اگزوز(OVERCHARGED TURBO) Overcharged turbro.png باشد ، سوزن قرمز رنگ سرانجام شروع به لرزیدن می کند. این بدان معنی است که توربو نزدیک به فعال شدن است. اندکی پس از این اگر پدال گار را رها نکنید ، فشار تقویت کننده(توربو) ازاد می شود و باعث افزایش سرعت می شود.

پس از آزاد کردن فشار تقویت از طریق اگزوز(OVERCHARGED TURBO) Overcharged turbro.png، باید شتاب دهنده را آزاد کنید تا دوباره شارژ توربو را شروع کنید. این کار را به صورت نامحدود میتوانید انجام دهید ،

نکته: برای شارژ هر بار توربو در هر وسیله نقلیه زمان متفاوتی نیاز است زیرا موتور های وسایل مختلف با سرعت متفاوتی در حال چرخش هستند.

نکته:وقتی میزان شارژ توربو را بالا می برید و سوزن شما دیگر شارژ توربو بیش از حد را متوقف می کند(توربو فعال میشود) می توانید لحظه ای روی پدال ترمز کلیک کنید(یا پدال گاز را لحظه ای کوتاه رها و دوباره بگیرید) تا توربو دوباره شارژ شود.  

توجه: بدون وجود ایتم "اگزوز(OVERCHARGED TURBO) Overcharged turbro.png" ، راهی برای آزاد کردن فشار توربو وجود ندارد و هیچ افزایش سرعتی دریافت نخواهید کرد.