ویکی Hill Climb Racing 2
Advertisementالزامات سیستم توصیه شده برای Hill Climb Racing 2. گرچه این الزامات یک پیکربندی کاری تضمین شده را نشان نمی دهند ، اما برآورده سازی حداقل شرایط باید حداقل یک محیط قابل اجرا را تضمین کند.

حداقل سیستم مورد نیاز[]

ای او اس
سیستم عامل ای او اس 9.0 یا بالاتر
معماری  آیفون, آیپد و آیپاد تاچ
اندروید
سیستم عامل اندروید v4.4 یا بالاتر
معماری  همه دستگاه های سازگار با اندروید

سیستم مورد نیاز[]

ای او اس
سیستم عامل ای او اس 9.0 یا بالاتر
معماری  آیفون, آیپد و آیپاد تاچ
اندروید
سیستم عامل اندرویدv4.4 یا بالاتر
معماری  همه دستگاه های سازگار با اندروید

See also[]

Advertisement