પ્રકાશન તારીખ

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Revision as of 07:21, 13 March 2021 by Hardcoregameplay14 (talk | contribs) (→‎આ પણ જુઓ)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

આ પૃષ્ઠમાં Hill Climb Racing 2 માટે 'પ્રકાશન માહિતી' 'છે.

પ્રકાશન તારીખ[edit | edit source]

Hill Climb Racing 2  Android ઉપકરણો પર નવેમ્બર 28, 2016 ના રોજ, ડિસેમ્બર 2016 માં આઇઓએસ અને 23 માર્ચ 2018 ના રોજ વિન્ડોઝ 10 પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પ્રકાશન માહિતી[edit | edit source]

રિલીઝ થયા પછીથી, હિલ ક્લાઇમ્બ રેસિંગ 2 એકલા ગુગલ પ્લે સ્ટોર અને એપ સ્ટોર પર 100 મિલિયન વખત ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે અને પ્લેટફોર્મ માટે એ અલ ટાઇમ ટોચની કમાણી કરનાર રેસિંગ ગેમ છે.

આ પણ જુઓ[edit | edit source]