Badge icons meter.png
Boost Gauge

प्रत्येक वाहनाचे तळाशी मध्यभागी बूस्ट गेज असते जे सध्याच्या चालनांचे दाब दर्शवते. जोपर्यंत आपण विनाबाबाने प्रवेगक दाबून ठेवता तोपर्यंत डायल शून्यापासून पूर्ण पर्यंत वाढेल. प्रवेगक सोडणे किंवा ब्रेक करणे हवेतही सर्व वाढ गमावेल.

एकदा बूस्ट गेज पूर्ण झाल्यावर, आपल्याकडे ट्यूनिंग भाग "ओव्हरचार्ज्ड टर्बो" सुसज्ज असल्यास अखेर सुई हलण्यास सुरवात होईल - याचा अर्थ असा आहे की बूस्ट प्रेशर सोडण्याच्या जवळ आहे. यानंतर लवकरच, आपण आपल्या प्रवेगात व्यत्यय आणत नसल्यास, वाढीव दबाव सोडला जाईल आणि आपला ओव्हरचार्ज केलेला टर्बो गुंतला जाईल, ज्यामुळे आपल्याला वेग मिळेल.

आपल्या ओव्हरचार्ज केलेल्या टर्बोद्वारे बूस्ट प्रेशर सोडल्यानंतर आपल्या टर्बो बूस्टवर पुन्हा शुल्क आकारण्यास प्रारंभ करण्यासाठी आपल्याला प्रवेगक किंवा ब्रेक सोडण्याची आवश्यकता असेल. हे अमर्यादित वेळा कार्य करते, परंतु जास्त शुल्क आकारलेले टर्बो चार्ज करण्यासाठी प्रत्येक वाहनास थोडासा जास्त किंवा कमी कालावधी लागतो कारण इंजिन धीमे होत आहे.

जेव्हा आपण आपली वाढ Super Diesel किंवा Racing Truck सह वाढवित असाल आणि जर आपली सुई ओव्हर चार्ज टर्बो चार्ज करणे थांबवित असेल तर आपण अगदी लहान अंतरावरील डाव्या पॅडलवर आणि आपल्या टर्बोवर क्लिक करू शकता. तरीही शुल्क आकारत राहील.

टीपः “" ओव्हरचार्ज्ड टर्बो "" ट्यूनिंग भागविना, बूस्ट प्रेशर सोडण्याचा कोणताही मार्ग नाही आणि जास्तीत जास्त बूस्ट प्रेशर दाबण्यासाठी तुम्हाला वेगवान गती मिळणार नाही.

Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.