Fuel

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search
"Low Fuel" Warning character

इंधन व्यवस्थापन गेमप्लेमध्ये महत्वाची भूमिका बजावते. आपण वाहन चालविता तेव्हा आपले इंधन मापन हळूहळू कमी होते (हे लक्षात ठेवा की सर्व वाहनांकडे वेगवेगळ्या आकाराचे इंधन टाक्या आहेत). जेव्हा आपले इंधन संपेल, तेव्हा आपण थांबाल आणि तो संपेल - परंतु लाल इंधन कॅनियर्स गोळा करून आपण आपली धाव वाढवू शकता. (Fuel canister.png) आपले इंधन पुन्हा भरण्यासाठी. आपल्या जवळ जवळ इंधन डबी असल्यास, स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला एक काउंटडाउन दिसेल की आपण त्यापासून किती जवळ आहात.

इंधन कालावधीची वाहने[edit | edit source]

Fuel Duration Vehicle
45 Seconds Hill Climber.png
50 Seconds Scooter.png
60 Seconds Bus.png
44 Seconds Superjeep.png
50 Seconds Tractor.png
42 Seconds Motocross.png
44 Seconds Buggy.png
38 Seconds Sportscar.png
50 Seconds Monster.png
52 Seconds Super Diesel.png
See the table below Chopper.png
See the table below Mini Tank.png
See the table below Snowmobile.png
50 Seconds Monowheel.png
40 Seconds Rally.png
30 Seconds Formula.png
50 Seconds RacingTruck.png
30 Seconds Hotrod.png
30 Seconds Superbike.png
30 Seconds Supercar.png
50 Seconds Moonlander.png

खालील सारणी / यादी प्रत्येक स्तरावर अपग्रेड करण्यायोग्य इंधन वापरासह वाहनांचे इंधन कालावधी दर्शवते.

Vehicle All Fuel Tank levels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Chopper.png Fuel Duration (in seconds) 38 38.8 39.8 40.8 42 43.2 44.4 45.6 46.4 48 49 50.2 51.2 52.2 53 53.6 54.2 54.6 54.8 55
Mini Tank.png 30 31.5 32.8 34.4 36.2 38 39.8 41.6 43.4 45.2 47 48.6 50.2 51.6 53 54 54.8 55.4 55.8 56
Snowmobile.png 30 31.5 32.8 34.4 36.2 38 39.8 41.6 43.4 45.2 47 48.6 50.2 51.6 53 54 54.8 60. 55.8 56