Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement

तर्हि समुन्नय पीठिका अस्ति स्थित हि तर्हि उपरि तर्हि मुख्यः मेनु. तर्हि समुन्नयः पीठिका एकः वर्गसः हि सामाजिकः विकल्पः च क्रीडा मोडः अस्तिः.

जनानाः समुन्नय[]

लोक्प्रत्ययः[]

जनानाः समुन्नय उपलब्धः समयः समुन्नय यत् शूत् विसेसः प्रत्याह्वान, कर्यक्रयं च लब्धः यत् त्वम् न लभते अन्यतस् अन्तः पर्वता आरोहणं वाजसृत 2. यदा प्रत्याह्वान चेत् पघ्तिह् सः लम्बः कुदः प्रतिः समयः हम्लाः प्रतिः वेलः विषयः उत्सविचरणः च उद्घातनं तदा त्वम् गोचरः तर्हि हि कान्स्यः 1.जनानाःसमुन्नयसुरुःबुधवार च अन्तिमः मङ्गल्वरः. प्रति तर्हि समयः समुन्नय, तापः तर्हि चित्रः अन्तः तर्हि उपरिः दैनह् अन्तः तर्हि "समुन्नय "-ताब् ,समुन्नय क्रमः. यत् इषः त्वम् प्रतिः तर्हि समुन्नयह् मेनु.प्रत्येकः समुन्नय स्वपनः सिद्धान्तः च स्तपहनह् हि विजेतः, इषः द्रिस्तह् तदा.अगर यदा गिन्तिः दर्शितः अत्रः.त्वम् अवस्य्क्तः प्रतिः पिषः तद् तर्हि गिन्तिः खतमः प्रतिः कृदाः तर्हि अगलः समुन्नय सुरुः.

अधिकः त्वम् चेत् द्रिस्तह् सर्वे पिच्लः समुन्नय तदा स्च्रोल्लिन्ग नीचः अन्तः तर्हि समुन्नय ताब्, सप्तहिकह् समुन्नयह् क्रमः.

नोटः: विषेषः समयः निर्भर समुन्नय इव च्रिस्त्मस यथा हल्लोवीन लम्बः अलगसप्तहिकह्नि यमेनः ते अन्तिमः 12 दिनः.

समुन्नयह् पत्रः[]

समुन्नयह् पत्रः

त्वम् इषः ददत् 4 निःसुल्कः समुन्नय पत्रः प्रत्येकः दिनः तर्हि समुन्नय.प्रत्येकः प्रयतेनः तर्हि समुन्नयह् इषः मूल्यं त्वम् एकः समुन्नयह् पत्रः.यदा त्वम् वाजसृत समुन्नय पत्रः, त्वम् प्रतिक्सः 24 घन्तः त्वम् निःसुल्कः पत्रः प्रतिः निर्यत, यथा त्वम् खरिदः अलगः पत्रः हि 20 जेम्स.तर्हि जेम्सः मूल्यं सर्वे तर्हि समान न किम् अधिकम् समयः रहितः ते निर्यतः.तर्हि टेम नविकरणः त्वम् चेत् सर्वे इस्तेमालः त्वम् विषेषः पत्रः (वाजृत हि समुन्नय पत्रः)त्वम् प्राप्तं अन्कः टेम-अन्कः अन्तः टेम-समुन्नय.प्रत्येकः विषेषः पत्रः प्राप्तं प्रतिः केवलं 1 वाजसृत.तर्हि संस्करणः 1.27 सर्वे संभवः प्रतिः एकः निःसुल्कः समुन्नय वाजसृत तदा द्रिस्तह् AD चेत् प्लवबं साकं VIP ग्राहक्सुल्कह् एकः दिनः.

नोटः: एकदा, अन्तः तर्हि पद्कन्दुक्रिदः वाजृत समुन्नयह्, त्वम् केवलं द्वपित् 2/2 पत्रः,उभः उत्तरः प्रतिषाः 24h हि 2 अधिकम् पत्रः यथा विक्रियः साकं हीराः.

समुन्नय अन्कः[]

संत्कलः खर्चः पत्रः प्रतिः क्रीडा समुन्नयह् च भाग्यः अन्तः तर्हि मडलह्, त्वम् इषः यत् एकः अन्तिमः अन्कः अधारितः त्वम् प्रयोगः तर्हि जगतिः.तदा अन्कः इषः सः 2 प्रतिः 10, साकं 2 स्थितः तर्हि अधमः च 10 स्थितः तर्हि बेःतरं.संत्कलः तर्हि मण्डलः, तत् अन्कः इषः परिवर्तितः अन्तः प्रतिः समुन्नयह् अन्कः अन्तः तर्हि समुन्नयह् मेनु.अलगः त्वम् अन्कः इषः द्विगुणः यदा त्वम् चेत् VIP ग्रहसुल्कह्.

नोटः: अगर निउतनम् द्वो खिलाडि तर्हि समान अन्कः अन्तः तर्हि परिणामः ते इषः तर्हि समान अधानाः तर्हि एकः साकं तर्हि समान अन्कः, तदा चेत् सर्वे जनानाः विन्दः 10 अन्कः अन्तः एकः समुन्नयह् कक्षा.

समुन्नय लब्धः[]

अन्तरः तर्हि समुन्नय, तदा इषः प्रतिः अधिकः अलगः लब्धः (दब्बः,नानः,स्क्राप्स,चित्रकारः,आदिः.), यत् त्वम् चेत् प्राप्तः केवलं,प्रादुसह् अन्तः तर्हि समुन्नयमेनुः.प्रत्येकः लब्धः चेत् उद्घातनं एकः त्वम् प्रोदुभुतः तर्हि समान मूल्यं, यथा अधिकम्, हि समुन्नय अन्कः लिस्तः तर्हि लब्धः.अगर तद् स a + icon तर्हि लब्धः, त्वम् चेत् तापः प्रतिः द्रिस्तह् किम् ते प्राप्तं.अधिकम् समुन्नय दब्बः प्राप्तं समुन्नय किंतिः चर्मणः, च तर्हि वेलं समुन्नय अन्तिमः लम्बनम्!

मित्रः सूचीः[]

Screenshot of the Friends Tab

प्रतिः समह्चिनोति कुचः प्रतिः त्वम् मित्रः लिस्तः त्वम् अधिकः अनुसरतिः एताः पदः

 • प्लवते त्वम् तर्हि "समुन्नय" सरणिः
 • चुनः तर्हि "मित्रः" क्रमः तर्हि बिचः परिसिस्था तद् 4 बटन.
 • तापः एकः चित्रः साकं जनाः च एकः "+" अगलाः प्रतिः अन्तः तर्हि उपरिः सरस्रिथ प्र्षः.
 • सः तर्हि उद्बहद्विभारण, त्वम् चेत् चुनः प्रतिः प्लवते त्वम् फ़स्बॊक् मित्रः स्वयझ्छलितम् (संभवच त्वम् जोड त्वम् फ़स्बॊक् खाताः)यथा त्वम् चेत् चुनः प्रतिः प्रेषयति सम्बन्ध.
 • अगर त्वम् चुनः प्रतिः प्रेषयति सम्बन्ध, तर्हि आश्रयह् (तर्हि जनाः साकं किम् त्वम् नियुनत प्रतिः सम्पन्न मित्रः) अधिकः तद् खोलः तर्हि मित्रः संबन्धान अन्तः his/her(तसमः)गवेसकः, तर्हि सामानाः अन्तः पर्वता आरोहणं वाजसृत 2 प्रतिस्थापयति, साकं his/her(तसमः) स्वपनः व्यक्तिव्व्रणः अर्थिनः.
 • हि 2 जनानाः प्रतिः सव्यचलितं मित्रः साकं एकः द्वो, ते अधिकम् उभः जोड दुष्रः तिरश फ़स्बॊक्, यथा अधिकम् उभः व्यतिहर्ते तेन अदर्नियः मित्रः संबन्ध.प्रतःकलः त्वम् जोड त्वम् मित्रः लिस्तः, तेन नाम्नः इषः अयन अन्तः तर्हि दैन्कः च सप्तहिक् प्रत्याह्वान क्रमः, साकं ते धाराः उपरिः समयः हि तवे ओरत्याह्वान (द्वारः ते ओउरः तद्).त्वम् चेत् तापः ते नामः प्रतिः द्रिस्तह् तेन चालक चलकःविव्रन.तर्हि version 1.28.0 त्वम् चेत् द्रिस्तह् तर्हि अभिलेखः त्वम् मित्रः अन्तः तर्हि अलगः यथावृतन्तः, न अन्तः तर्हि मित्रः उपनयः, लेकिनः सर्वे अन्तः तर्हि यथावृतन्तः मार्क कदा तर्हि नामः त्वम् मित्रः द्रिस्तह् तर्हि दुरीः.

सप्ताहिकः च दैनिकः वाजसृत[]

Example of Daily Races, at Trial Of Courage track

एकः प्रत्येकः 7 दिनः च प्रत्येकः दिनः, एकः चुनः एकः वाजसृत इषः उपलब्धः हि त्वम् प्रतिः वाजसृत त्वम् मित्रः.त्वम् समयः इषः जमाः तर्हि मित्रः उप्लवः हि त्वम् प्रतिः द्रिस्तह् च ते इषः त्वम् भूतः.तदा इषः वाजसृत अन्तः तर्हि दैनिकः/सप्तहिकह् बद्लवः त्वम् इषः द्रिस्तह् 4 भूतः त्वम् मित्रः.एकः तर्हि भूतः तर्हि जनानाः तर्हि उपरिः स्थानं च तर्हि अव्सेसः 3 तर्हि अगलः बेःतरः वादकः पश्श्च्हत् त्वम्.यदा न लब्धः विजेतः तव दैनिकः/सप्तहिकह् बद्लवः.प्रवेशः निःसुल्कः च त्वम् लमः 10 प्रयत्नः त्वम् वाजसृत त्वम् खर्चः 1 हीराः हि 10 प्रवेशः.तद् चेत् चरितः अन्गिनतः समयः, उपलब्धः त्वम् पर्याप्तः हीराः.तदा त्वम् परिजयः त्वम् स्वपनः बेहतरः दैनिकः/सप्तहिकह् वाजसृत, तव समयः इषः जोड प्रतिः त्वम् नयाः स्वपनः समयः.

प्रत्यावाह्न[]

Screenshot of the Challenge Tab

तर्हि प्रत्याह्वन् मेनु अस्ति स्थितः उपरिः तर्हि मित्रः लिस्तः बटन.तन प्राप्तं एकः लिस्तः सर्वे त्वम् मित्रः लिस्तः तव मित्रं प्रत्यवहन ते भावितः.प्रतिः भावितः संप्रदायः प्रत्यय्वहनम्, चुनः तर्हि "प्रत्यय्वहनम् मित्रः" बटन तन उप्लव्यते हि तर्हि बिचः तर्हि जव्निकः तदा त्वम् पूर्णः/समाप्तिः वाजसृत.

प्रयत्नः एकः तद् प्रत्यवहन इषः ददाति त्वम् तर्हि तथ्य समान तर्हि जनानाः किम् तर्हि सहज अलेखः.अपिः अगर त्वम् न चेत् तर्हि वाहनं यथा अङ्गः उद्घातनं, त्वम् इषः अनुमन्यतेः प्रतिः इस्तिमलः हि तर्हि प्रसितिः तर्हि प्रत्यवहन.

कृदाः प्रत्यवहन हि तर्हि एकः तर्हि पहलह् कोषिसः अस्ति निपुणं निःसुल्कः, लेकिनः पश्चत् तर्हि पहलह् प्रयत्नः, त्वम् वेतनः एकः हीराः प्रत्येकः कोषिसः. सर्वे, त्वम् चेत् करोति तद् अधिकम् समयः त्वम् निउनतः,संभृतः त्वम् चेत् पर्याप्तः हीराः.

सर्यतिः नीचः सः तद् इषः द्रिस्तह् त्वम् भूतः हि 3 तुर्घनः, रोगन्तकः फ़िङ्गेर्सोफ़्त् (Fingersoft),किम् प्रत्येकः जनानाः अन्तः तर्हि जगतिः चेत् वाजस्रितः विरुद्धं.

प्रत्यवहन चेत् सर्वे कृदाः हि वाजस्रितः न अपिः अन्तः त्वम् मित्रः लिस्तः हि प्रपनः तदा प्रत्यवहन संबन्ध.तदा त्वम् भावितः प्रत्यवहन, त्वम् सर्वे प्रोतं तर्हि चुनः प्रतिः विभक्तिः संबन्ध प्रतिः तद् प्रत्यवहन.प्रतिः चेत् पर्यवहन तद् संबन्ध, त्वम् अधिकम् अनुसरतिः तदा पधः:

 • उद्घाटित तर्हि कृदाः.
 • तर्हि कृदाः वाजसृत अन्तः तर्हि पार्श्वभूमि.
 • उद्घाटित तर्हि संबन्ध.
 • अगर त्वम् युक्तिः काः किम् अह्चरह् त्वम् प्रतिः उद्घाटित तर्हि संबन्ध साकं, चुनः पर्वताः आरोहणं वाजसृत 2.
 • अगर न काः किम् अह्चरह् त्वम् प्रतिः इस्तमल्ह् च न उद्घाटित तर्हि कृदाः, प्रवृत्ति प्रतिः Settings > Apps > Hill Climb Racing 2 > Set as default > To supported URL > चुनः तर्हि विकल्पः "सर्वे काः" च कोसिसः पुनः
 • अधुनाः तर्हि प्रत्यवहन एताः उप्लव्यते पश्चत् तर्हि कृदाः उद्घातनं अस्तिः.
 • तदन्तरं त्वम् चेत् क्रीडा तर्हि प्रत्यवहन.
Advertisement