Hill Climb Racing 2 Wiki
Advertisement

तर्हि अनुसन्स्थितः हि तर्हि न्यूनतमः च संविजानितेः अवनतिः आवस्यक्तः हि पर्वताः आरोहणं वाजसृत. यावद् इमम् आवस्यक्तः न निवर्ण्यतिः एकः प्रत्यभुत्तिः आन्यनः विन्यासः, समागमः तर्हि न्यूनतमः अवस्यक्तः गन्तव्यः न्यूनातिन्यूनम् अन्तः प्रक्षेपनः पर्यावर्णं/वातावरणं.

पृजितः आवस्यक्तः[]

iOS
OS iOS 9.0 or later
रचनाः  iPhone, iPad and iPod touch
Android
OS Android v4.4 or later
रचनाः  सर्वे एन्द्रोएद सङ्गतः साधनः

न्यूनतमः आवस्यक्तः[]

iOS
OS iOS 9.0 or later
रचनाः  iPhone, iPad and iPod touch
Android
OS Android v4.4 or later
रचनाः  सर्वे एन्द्रोएद सङ्गतः साधनः

द्रिस्तह् अपिः[]

Advertisement